Wonen in Amstel is voor velen een droom. Door de lange wachttijden weet men vaak niet waar te beginnen. Wij van wonenaandeamstel.nl helpen je daarmee. Wij hebben enkele handige weetjes hier voor je genoteerd. Wie weet helpt dit artikel jou om jou droom waar te maken.

Amstel

De vraag naar woningen in Amstel is groot. Het kan ongeveer 12 jaren duren voordat je in aanmerking kan komen voor een sociale huurwoning. Doordat de prijzen van huurwoningen en koopwoningenzijn heel erg gestegen zijn, zijn deze haast niet meer bereikbaar voor een heleboel huishoudens. De gemeente wilt hier verandering in brengen en heeft daarom besloten in te grijpen. Om te voldoen aan alle aanvragen zijn er veel meer woningen nodig. Het is daarom van groot belang om woningbouwplannen te stimuleren. Ook moet er gekeken worden naar woningen die leeg staan. Deze woning moeten gebruikt worden waarvoor zij bestemd zijn, en dat is wonen.

 

Woondeal met Rijk en Regio Amsterdam

Het Rijk en Metropoolregio Amsterdam (MRA) willen zich met Amstel daarom ook gaan inzetten om het woningtekort te verlagen. Het Rijk en de MRA hebben een woondeal getekend. In de woondeal is opgenomen dat zij zich vooral voor het middensegment sterk zullen maken voor het realiseren en ook behouden van betaalbare woningen. Tot 2025 zullen het Rijk en MRA zich inzetten om ongeveer 100.000 woningen bij te bouwen.

 

Aanpassing van lokale woon regels

Er zullen enkele aanpassingen voorgesteld in diverse lokale regels als het gaat om wonen. Deze voorstellen moeten ervoor zorgen de huidige woonvoorraad beschikbaar wordt gesteld voor wonen.

De voorstellen zijn:

  • Het verminderen van leegstaande woningen
  • Een balans tussen sociale- en betaalbare huurwoningen
  • Een goede aanbod van de verschillende type huurwoningen
  • Strenge regels voor het verhuren van vakantiewoningen
  • Goede en prettige woonplek

 

1. Het verminderen van leegstaande woningen

Het is onacceptabel dat er leegstaande woningen zijn in een periode waarin er een krapte is op de woningmarkt.  Volgens de leegstandsverordening moeten huis- en gebouweigenaren melding maken bij de gemeente wanneer hun woning of gebouw langer dan een half jaar leeg staat. De eigenaar en de gemeente zullen dan in overleg treden en nagaan hoe het leegstaande pand voor een bepaalde tijd gebruikt kan worden.

2. Een balans tussen sociale- en betaalbare huurwoningen

De gemeente vindt het belangrijk dat niet alleen sociale huurwoningen op 1 plek gebouwd worden. er moet een balans zijn tussen sociale- en normale betaalbare huurwoningen. Het is daarom belangrijk om op projecten beide type woningen te hebben. Elk project dient 30% aan sociale huurwoningen te hebben. Er wordt een uitzondering gemaakt bij kleine nieuwe bouwprojecten van minder dan 9 nieuwe woningen. Hiervoor moet de eigenaar wel een bedrag betalen aan de gemeente. Met dit geld wordt de openbare ruimte rondom sociale woningbouwcomplexen verbeterd.

3. Een goede aanbod van de verschillende type huurwoningen

De vraag naar betaalbare sociale huurwoningen als de zogenaamde midden huurwoningen is groot. Nadat deze woning opgeleverd zijn is het belangrijk dat er rekening gehouden wordt met de huur zodat de woningen niet al te duur worden en beschikbaar blijven voor gezinnen die vanwege hun inkomsten geen ander optie hebben. De doelgroepenverordening zorgt ervoor dat er een woning voor een bepaalde periode in een bepaalde categorie valt nm. sociale huur of midden huur.

4. Strenge regels voor het verhuren van vakantiewoningen

In de huisvestingsverordening kan geregeld worden dat woningen voor maximaal 30dagen voor vakantiehuur ingezet mogen worden. Onderzoek heeft uitgewezen dat het frequent verhuren van woningen kan zorgen voor een stijging in huizenprijzen. Strenge vakantiehuur regels kunnen ervoor zorgen dat de woningen alleen beschikbaar worden gesteld voor wonen. Ook kan er gekeken worden om woningen samen te vloeren of juist te splitsen

5. Goede en prettige woonplek

De regel Wethouder wonen is nieuw en zeer belangrijk. deze nieuwe regel zorgt ervoor dat de gemeente kan sturen op de woningmarkt. Dit kan de gemeente doen bij de nieuwe projecten en de bestaande grote en kleine projecten. De gemeente wilt ook ervoor zorgen dat de woningen gebruikt worden waar ze voor bestemd zijn nm. wonen. Het uiteindelijke doel is  het betaalbaar en bereikbaar houden van de woningen

 

Wij van wonenaandeamstel.nl hebben geprobeerd om jou een beeld te geven over de mogelijkheden om te wonen in Amstel. Je zult hebben gemerkt dat de vraag naar woningen heel groot is. We willen jou adviseren om niet op te geven en vooral door te blijven proberen.