FAQ

Welkom op de FAQ pagina van wonenaandeamstel.nl.

Op deze pagina hebben wij de meest gestelde vragen van onze bezoekers voor jou genoteerd. Neem gerust en een kijkje en misschien zit jou vraag er ook tussen.

Meest gestelde vragen.

 • Hoe kan je duurzaam wonen en energie besparen op de Amstel?

Bij het Regionaal Energieloket staat er een huisscan. Middels deze scan kan je zien welke duurzame maatregelen geschikt zijn voor jou woning. Daar kan je ook een overzicht van lokale en landelijke subsidies en financieringsmogelijkheden opvragen.

 

 • Wat is het hondenbeleid op de Amstel?

De gemeente van Amstel heeft een hondenbeleid opgesteld.

Enkele regels uit het beleid zijn:

 • Opruimplicht. Dit houdt in dat de begeleider verplicht is om de uitwerpselen van de hond direct op te ruimen.
 • Aanlijnplicht. De hond mag niet loslopen omdat deze een gevaar kan vormen voor andere honden of mensen.

Hou rekening dat je als hondenbezitter belasting zal moeten betalen. De belasting bedraagt Euro 75,01 per jaar per hond.

 

 • Mag ik hout stoken?

Dat mag maar hou er rekening mee dat dit volgens de regels gebeurd. Het stoken van hout mag niet voor overlast zorgen voor anderen en ook niet voor jou. De buren mogen geen last ondervinden van de geur, gezondheidsproblemen en roetneerslag. Bij de Rijksoverheid is er een toolkit te vinden waarin onder ander stooktips en nog meer zaken die betrekking hebben op stoken zijn opgenomen.

 

 • Zijn er ook sociale huurwoningen op de Amstel?

Voor sociale huurwoningen kun je een kijkje nemen op WoningNet Stadsregio Amsterdam. Op deze zelfde link kun je ook de beschikbare senioren woningen vinden.

 

 • Wat worden de huurkosten wanneer ik van een groter naar kleiner woning wil verhuizen?

Je kunt gebruik maken vam de regeling Groot naar beter wanneer je van een grote sociale huurwoning wilt verhuizen naar een kleinere comfortabele woning. De nettohuur wordt dan aangepast en zal zeker lager zijn dan de huidige nettohuur. Indien je wenst te verhuizen naar een nieuwbouwwoning dan geldt bovengenoemde huuraanpassing niet. Deze regeling geldt ook alleen indien je binnen de gemeente Ouder-Amstel wenst te verhuizen.

 

 • Hoe zit het met riolering en wateroverlast?

Alle vragen over grondwater en wateroverlast worden door de gemeente beantwoord omdat zij ook zorgen voor de aanleg en het onderhoud van rioleringen in de verschillende openbare ruimten.

 1. Beleid riolering. Beleid met betrekking tot volksgezondheid  en schoonhouden van het wateroppervlakte kan terug gevonden worden in het Gemeentelijk Rioleringsplan.
 2. Verantwoordelijke voor de riolering. Rioleringen tot aan de erfgrens op eigen terrein dienen door de huiseigenaren onderhouden te worden.
 3. Grondwateroverlast. De eigeneaar is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van water op zijn terrein.
 4. Regenwateroverlast. Regenwateroverlast mag na controle van hemelwaterafvoer gemeld worden aan de gemeente.
 5. Riool, wat mag er wel en niet door. Door het riool mogen alleen vuil water van de keuken, douche en toilet weggespoeld worden.

Hebt je geen antwoord kunnen vinden op je vraag dan kun je contact opnemen met ons. Voor onze contactgegevens kunt je een kijkje nemen op onze contactpagina.